De provinciale weg N417

 

Deze provinciale weg loopt van Utrecht naar Hilversum, grotendeels parallel aan de spoorlijn Utrecht - Hilversum en de snelweg A27. De weg is de belangrijkste toegangsweg voor Groenekan, Westbroek en Maartensdijk en zelfs de enige weg via welke Hollandsche Rading bereikt kan worden. Vlak ten Noorden van Hollandsche Rading is er een aftakking in westelijke richting die Noodweg heet en naar Vliegveld Hilversum en Loosdrecht leidt. Halverwege tussen Maartensdijk en Groenekan heeft de weg een aansluiting op de A27 gecombineerd met een aftakking naar Bilthoven en Baarn. Een andere aftakking op dat traject in westelijke richting is die naar Westbroek.

De weg heet in Groenekan Koningin Wilhelminaweg en in Maartensdijk en Hollandsche Rading Tolakkerweg. Die laatste naam vindt zijn oorsprong in het feit dat op deze weg ter hoogte van Maartensdijk eeuwenlang tol werd geheven. Deze tol werd pas in 1953 opgeheven.

Langs de weg zijn er in Groenekan en Hollandsche Rading en in beperkte mate ook in Maartensdijk woningen gesitueerd. Verder zijn er in Groenekan en Maartensdijk kleinschalige bedrijventerreinen die op deze weg uitkomen.

 

De Tolakkerweg in Hollandsche Rading

 

De weg kent de algemene snelheidsbeperking voor secundaire wegen van 80 km/uur en daarnaast geldt natuurlijk 50 km/uur in de bebouwde kom. De bebouwde kom is in Groenekan niet steeds goed te herkennen omdat de westkant daar voor een groot stuk onbebouwd is en men zich buiten de bebouwde kom waant. Daar vinden dan ook vaak snelheidsovertredingen plaats. In Hollandsche Rading zijn snelheidsbeperkende maatregelen getroffen.

 

Het drukste traject is vanaf de aansluiting op de A27 naar Hollandsche Rading en verder. Vooral in de ochtend- en avondspits is er veel sluipverkeer, dat de files op de A27 tracht te ontwijken. De Bewonersvereniging Tolakkerweg heeft in het voorjaar van 2005 een verkeerstelling in Hollandsche Rading gehouden waaruit blijkt dat op een gewone doordeweekse dag gemiddeld ruim 10.000 voertuigen tussen 6 uur s ochtends en 8 uur s avonds passeren.

 

Voor de bewoners langs de N417 komt de overlast van verschillende bronnen: van de A27 die aan de westkant met uitzondering van een kort scherm in Groenekan verder geen geluidwerende voorzieningen kent, van de spoorlijn Utrecht Hilversum en van de provinciale weg zelf. In feite is er sprake van een cumulatie van geluid en ook van luchtverontreiniging. De Bewonersvereniging Tolakkerweg heeft onlangs de gemeente De Bilt verzocht een onderzoek te laten uivoeren naar de mate van luchtverontreiniging langs de N417, maar de gemeente verschuilt zich achter Rijkswaterstaat en de Provincie die stellen dat er geen problemen zijn en is vooralsnog niet van plan dit soort metingen te laten verrichten.